Miljö

Fordon

Fyra av våra fem servicebilar drivs av gas. Vi har valt att inte märka bilarna med biogas för vi kan inte garantera att all gas vi tankar är just biogas. Många gånger innehåller nämligen gasen även naturgas. Det vi kan lova är att när vi tankar gas i Trollhättan så är den märkt med ”bra miljöval” och till stor del lokalt producerad biogas.

Multihog CV350

Trestads renaste sopmaskin? Vi är stolta över att kunna presentera vår sopmaskin Multihog CV350. Den har högsta miljöklass på motorn (Steg V). Dessutom är dencertifierad med fyra stjärnor för PM 2,5 samt PM 10 (högsta betyg) för sopdammet som den suger upp från marken. PM-certifieringen ger stora hälsofördelar jämfört med andra sopmaskiner vid sopning i stadskärnor och till exempel parkeringsgarage.

Ett vanligt mått på partiklar är PM10, som förenklat är massan av partiklar i luften som är mindre än tio mikrometer (µm) i diameter. Partiklar som är mindre än tio mikrometer i diameter (PM10) kan när de andas in nå ner i lungorna och orsaka lungsjukdomar. Ett annat partikelmått som mäts är PM2,5 som är partiklar som är mindre än 2,5 mikrometer (μm). Dessa något mindre partiklar har en tydlig koppling till effekter på hälsan både på kort och lång sikt.

Gräsklippare

Vår åkgräsklippare Toro Timecutter ZS 4200 körs uteslutande på Aspen 4-bränsle. Detta bränsle är en specialutvecklad alkylatbensin som i stort sett är fri från skadliga komponenter som bensen och andra aromater.

Handredskap

Vi har medvetet gjort valet att, i så stor omfattning som möjligt, gå över till eldrivna handredskap. I dagsläget har vi häcksaxar, elsågar, kantskärare, trimmers och lövblåsar som drivs med batteri.

I de fall då vi behöver något kraftigare maskiner under en lägre tid, och där möjligheten till laddning är begränsad, händer det att vi istället har bensindrivna maskiner. Dessa drivs uteslutande på Aspen 2 och Aspen 4.