Ramnebergs Fastighetsservice AB

Ramnebergs Fastighetsservice riktar sig i första hand till företag, såsom butiks- och affärsfastigheter samt industrier.
Vår ambition är att med förebyggande åtgärder vårda er fastighet så att den bibehåller sitt värde, samtidigt som ni, som ägare, kan lägga fokus på annat.

Vi är övertygade om att förebyggande arbete, på fasta avtal, i längden är det som lönar sig bäst för dig som kund.